Onze werkwijze


VakNed heeft met HelloFlex People een betrouwbare backoffice partner voor de verloning en facturatie van onze flexkrachten. Zij controleren daarnaast de juiste toepassing van de cao’s en dragen zorg voor de afdracht van alle verplichte wettelijke premies.

Dit wordt bevestigd door het SNA-certificaat. Met dit certificaat wordt bevestigd dat gewerkt wordt conform de NEN 4400-1 richtlijnen. Met andere woorden, u mag ervan uitgaan dat zaken doet met een betrouwbare partij, ook ten aanzien van de te betalen premies

Door HelloFlex People kunnen wij aanspraak maken op een VCU-certificering. Wij zijn momenteel druk bezig om ook zelf een VCU-certificaat te behalen, om onze dienstverlening nog meer te kunnen waarborgen.

VakNed heeft ervoor gekozen om de ABU-cao toe te passen. Hierdoor zijn ook zaken die buiten de zes componenten vallen gedekt voor de flexkracht. Hierbij valt te denken aan: vakantiedagen, pensioenopbouw na 26 weken en compensatie voor kort verzuim.